VTV6 tặng bạn cuốn sách “Oprah Winfrey: “Những điều tôi biết chắc””

VTV6 – Thêm một kho tàng kiến thức bổ ích mà VTV6 và Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam - VICC dành tặng khán giả tuần này.

13/08/2016 15:53:00