Gọi tên yêu thương

V6 - Tôi vào Sài Gòn và 6 tháng sau trở về Hà Nội! Tôi không còn liên lạc gì với anh nữa, anh cũng không thể biết tôi đang sống tại nơi này. Nhưng có một điều tôi nghĩ là anh biết: tôi vẫn yêu anh - mối tình đầu của tôi!

15/07/2014 10:37:00