TÔI 20 – Đổi thay

V6 - Chỉ cần sống hết mình, cháy hết mình không chỉ cho riêng mình mà còn cho tất cả những người tôi yêu thương thì đó đã là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.

15/07/2014 10:54:00