Vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang lội ngược dòng ngoạn mục

  • Từ vị trí cuối cùng

  • vợ chồng Kiwwi Ngô Mai Trnag lội ngược dòng ngoạn mục trong Cuộc đua kì thú.

  • xuất sắc ở vòng thi án nón dạo

  • với tài ăn nói của Kiwwi Ngô Mai Trang

  • đội Xanh Dương đã tiến lên vị trí đầu tiên của Cuộc đua kì thú.


CÁC ẢNH ĐÃ ĐƯA