Danh sách các bạn nhận vé
V6 - Danh sách các bạn nhận vé xem ca nhạc và xem hài miễn phí

11/01/2013 11:28 AM

Danh sách các bạn nhận vé xem hài miễn phí 

1. Phạm Tiến Lợi - sđt:01653219899
2. Lê Thạc Năm - sđt : 01636257064
3. Nguyễn Thu Hằng – Sinh năm: 1992
4. Trần Trung Phong – Sinh năm: 1990
 
Danh sách các bạn nhận vé xem ca nhạc miễn phí
1. Đào Mạnh Hòa - Sinh năm: 1991
2. Nguyễn Bảo Nhàn - Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền - sđt: 0945640182
3. Đào Thị Hường - Ngày sinh: 20/09/1991 - sđt: 0948.538.066
4. Đào Thị Thu Hà - Ngày sinh: 04/06/1990
5. Bùi Thu Phương - sđt: 0169 270 1011
6. Phạm Vinh Quang - SĐT:0973934813
7. Đỗ Minh Ngọc - Ngày sinh: 13/12/1992 – sđt: 0982272504 
8. Trương Minh Tín - sđt: 0974011000
9. Trần Thị Hằng - sđt: 01647603469
 
Mời các bạn nhận vé mời vào 16h – 17h ngày 11/1/2013 tại Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 04.662735262