Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014
Đápánđề thi tốt nghiệp THPT môn Toánnăm 2014. Dự kiến ngay sau khi kết thúc môn thi lúc 10h banđiểm thi sẽ giải...

03/06/2014 10:35 AM

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014. Dự kiến ngay sau khi kết thúc môn thi lúc 10h ban điểm thi sẽ giải và cập nhật đáp án gợi ý cho các thí sinh tham khảo.

Để phục vụ nhu tra cứu kết quả, đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đã mời các thầy cô bộ môn các trường Đại học, THPT làm gợi ý đáp án các môn thi tốt nghiệp để các phụ huynh và các thí sinh có thể tham khảo.

Đáp án gợi ý câu 1,2,3:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014 câu 1

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014 câu 3

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014 chính thức của bộ GD

Chi tiết Lịch thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp năm 2014 cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn Thi Thời Gian

Giờ Phát
Đề Thi

Giờ bắt đầu
làm bài
2/6 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h55 8h00
Chiều Vật lí 60 phút 13h30 13h45
Lịch sử 90 phút 15h55 16h00

3/6

Sáng Toán 120 phút 7h55 8h00
Chiều Hóa học 60 phút 13h30 13h45
Địa lí 90 phút 15h55 16h00

4/6

Sáng Ngoại ngữ 60 phút 7h55 8h10
Sinh học 60 phút 10h25  

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn toán năm 2014 chính thức của bộ GD&ĐT sẽ được cập nhật ngay sau khi có đề chính thức. Các thí sinh chú ý theo dõi.